Kontakt Logowanie Publikacje O programie Start

Dane kontaktowe


 • icon

  Firma: Solution Explorer

  41-218 Sosnowiec
  ul. Koszalińska 37/46

 • icon

  Właściciel: Krawczyk Marek

  kontakt@e-delegat.pl

Publikacje oznaczone jako 'delegacja'

RSS
Czas pracy w podróży służbowej - 20 czerwca 2014

Czas pracy a czas podróży służbowej nie są tożsame. Zgodnie z Art. 128. Kodeksu Pracy czas pracy definiuje się jako czas, w którym pracownik jest w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Wynagrodzenie otrzymuje jednak za pracę wykonaną, chyba że przepisy prawa pracy stanowią inaczej. Wtedy zachowuje prawo do wypłaty.

W 2005 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (II PK 265/04) mówiący, iż czas dojazdu oraz powrotu do miejscowości docelowej podróży służbowej nie jest uznawany jako czas pracy, lecz może być wliczony do jego normy kiedy przypada w harmonogramowo ustalonych godzinach pracy.

Jeżeli dojazd obejmuje godziny poza czasem pracy lub w dniu wolnym od pracy to wtedy pracownik nie ma prawa wliczyć ich do czasu pracy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy pracownik w tym czasie wykonuje obowiązki służbowe (np. jest kierowcą).

Przykład

Pracownik standardowo pracuje w godzinach od 06:00-14:00. Dojazd do miejsca docelowego delegacji obejmował czas od godziny 06:00 do 09:00. 3h dojazdu wliczają się więc do czasu pracy, gdyż obejmują godziny pracy pracownika (06:00-14:00).Komentarze (0)
Delegacja służbowa w dniu wolnym od pracy? - 15 czerwca 2014

Dostałam polecenie wyjazdu w podróż służbową, która będzie obejmowała dni wolne. Czy mam prawo odmówić?

    Zlecenie wyjazdu w delegację traktujemy jak każde inne polecenie służbowe wydane przez pracodawcę. Jeżeli pracodawca nie narusza warunków zawartych w umowie o pracę oraz przepisów prawa naszym obowiązkiem jest wykonać jego polecenie.

Konsekwencją odmowy może być nawet zwolnienie dyscyplinarne. Niestety, przepisy prawa nie regulują przypadków kiedy delegacja koliduje z  prywatnymi planami pracownika w dni wolne.
W uprzywilejowanej sytuacji są kobiety w ciąży lub osoby opiekujące się dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia. Jeżeli jesteś osobą, z którejś z wyżej wymienionych grup musisz wyrazić zgodę, aby odbyć podróż służbową. Gdy chcesz odmówić, pracodawca może wymagać od Ciebie udokumentowania stanu, który nie pozwala Ci na wyjazd służbowy.


Jakie należy mi się wynagrodzenie za delegację, która obejmuje dni wolne?

    Pamiętaj, że wynagrodzenie za pracę należy Ci się tylko za wykonywanie obowiązków służbowych w delegacji. Należności z tytułu podróży służbowej są osobną kwestią. Za każdy dzień wolny od pracy, który spędzasz wykonując obowiązki służbowe w delegacji przysługuje Ci dodatkowy dzień wolny od pracy. Jeżeli w dniu wolnym w delegacji będziesz pracować w godzinach nadliczbowych należy Ci się za to dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny od pracy.

Za pracę w niedzielę powinieneś otrzymać dzień wolny od pracy w okresie 6 dni, które poprzedzały lub nastąpiły po powrocie z delegacji. Gdy praca przypadała w święto, dzień wolny otrzymujesz do końca okresu rozliczeniowego.

Warto zwrócić uwagę na kwestię dojazdu, który odbywa się w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z Art. 128. taki czas nie wlicza się do czasu pracy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy pracownik w tym czasie pracuje (np. jest kierowcą).


Przykład

Pracownik odbywa podróż służbową, która obejmuje 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Standardowo pracuje po 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00. W piątek o godzinie 08:00 wyrusza w delegację. Pracę w miejscu docelowym zaczyna o godzinie 10:00 i pracuje do godziny 16:00. W sobotę pracuje od godziny 08:00 do godziny 20:00. W niedzielę pracuje w godzinach 08:00-12:00 i o godzinie 14:00 wyjeżdża do domu. Na miejscu jest o godzinie 16:00.


Piątek: 8h  - wynagrodzenie za pracę
Sobota: 12h - 8h nadgodzin rekompensowanych  dniem wolnym od pracy + 4h dodatkowe (czas wolny lub ekwiwalent pieniężny)
Niedziela: 4h - 4h nadgodzin rekompensowanych  dniem wolnym od pracy (za pracę w dniu wolnym należy się inny dzień wolny, nawet jeżeli pracownik nie przepracował pełnego dobowego wymiaru zapisanego w umowie o pracę).

Komentarze (0)
Delegacja czy oddelegowanie, a leasing pracowniczy? - 21 kwietnia 2013

Częstym problemem w odróżnieniu dotyczących kwestii obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest stwierdzenie czy pracownik został delegowany czy oddelegowany.

Tak, więc pomijając kwestię nieopodatkowania oraz wydatków pracodawcy na składki na ubezpieczenia społeczne w delegacji, zgodnie z kodeksem pracy podróż służbowa, czyli delegacja, polega na tym, iż pracownik wykonuje określone przez swojego pracodawcę czynności- zadania służbowe w miejscowości znajdującej się poza siedzibą przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony.

Na podróż służbową składa się kilka ważnych elementów, są to:

 • Miejsce pracy- podróż służbowa pracownika musi odbywać się poza miejscowością, w której wykonuje on swoją pracę
 • Odbywa się tylko i wyłącznie z polecenia pracodawcy
 • Podczas delegacji pracownik dokładnie wykonuje polecenia powierzone mu przez pracodawcę.

Po zakończeniu każdej delegacji-podróży służbowej, każdy z pracowników musi w odpowiedni sposób rozliczyć się z pracodawcą, i powrócić do swojego stałego miejsca pracy. Delegacje służbowe nie wpływają na treść umowy o pracę- dokument ten nie wymaga żadnych modyfikacji.

Oddelegowanie pracownika jest niczym innym, niż czasową zmianą miejsca wykonywania pracy przez pracownika. Oddelegowanie pracownika nie wymaga pisemnego uzasadnienia. Oddelegowanie może nastąpić do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, nie wymaga formalnej zmiany warunków pracy w umowie (art. 42 ust. 4 k.p.). Oddelegowany pracownik nie korzysta również z przywilejów, jakie przysługują pracownikowi delegowanemu, (czyli zwiększone koszty utrzymania, zwrot wydatków).

Oddelegowanie pracownika nie jest samowolnym czynem pracodawcy. Takiemu pracownikowi przysługuje, co najmniej takie samo wynagrodzenie, jak standardowe, może wykonywać tylko czynności, które wchodzą w zakres jego kompetencji.

Leasing pracowniczy. Za zgodą pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego (wyrażonego na piśmie) w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym piśmie. Z tytułu takiego przekazania pracownika

 • pracownik jest w zatrudnieniu u obydwóch pracodawców, u delegującego przysługuje mu urlop bezpłatny; okres ten wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy
 • nie przysługują diety, oddelegowanie nie jest wyjazdem służbowym,
 • dotychczasowy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, obowiązek ten przechodzi na pracodawcę tymczasowego,
 • dla celów wykonywania umowy z pracownikiem oddelegowanym należy zawrzeć nowy stosunek pracy
Komentarze (0)

Polityka prywatności

 • Jakie dane o Tobie zbieramy?

  Dane zbierane podczas rejestracji.
  Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

  Dane zbierane automatycznie.
  Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

  Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami.
  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

  W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz korzystać ze wszystkich części systemu.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

  Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 • W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

  Jeżeli dokonałeś rejestracji w programie, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące spraw bieżących dotyczących funkcjonowania systemu.

  Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 • W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

  Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Użytkownicy, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 • Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

  Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 • W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

  Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 • Zmiany naszej polityki prywatności.

  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 • Kontakt

  Firma zbierająca dane: Solution Explorer, ul. Koszalińska 37/46, 41-219 Sosnowiec, Polska.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.